Skúvoy – land of hope and glory

Storkjove går til angreb og bliver noteret som ynglende i den blå bog

I weekenden var vi 6 mand fra færøsk ornitologisk forening, der skulle tælle fugle på Skúvoy. Det er eneste ø, hvor der er fortaget regelmæssige tællinger siden 1960’erne og øen kan derfor vise bestandsudviklingen på øen, der med stor sandsynlighed afspejler arterne udvikling på landsplan. Øen er delt i fem hauger, der tælles separat. Hver eneste art tælles forskelligt. Kjover observeres på afstand. De steder, hvor to fugle konstant kommer tilbage til, regnes for yngleområder. Mange vadefugle varsler ivrigt, og det er derfor rimelig let at optælle par. Andre fugle som skærpiber, stenpikker og dobbeltbekkasin kræver, at man sidder stille og lytter. Efter et stykke tid begynder de at synge eller kommer frem og så kan de optælles.

Storkjove close up

Det var en rigtig stor oplevelse at tælle fuglene. Der er en stor bestand af storkjover og lave optællinger i kjoveland er ikke helt ufarligt. De kaster sig ned efter en og kan også finde på at ramme én med høj fart. Heldigvis slap vi med skrækken denne gang, men vi så flere reder og unger. For 10 år siden var den sydligste hauge jævnt delt mellem storkjover og almindelige kjover. Men optællingerne i 2010 viser, at storkjoverne har fortrængt de almindelige kjover fra store områder. Det kan hænge sammen med at riderne, som de almindelige kjovers primært stjæler føde fra, er gået meget tilbage de senere år. Storkjoverne er mere alsidige i fødevalg og er ikke så afhængig af én enkelt fugleart.

Muk ved Skúvoys vestkyst

Ellers var der omkring samme antal vadefugle og småfugle. Bl.a. sås nogle rigtig flotte skærpibere i sommerdragt med flot rosa bryst. Desværre fandt vi ingen ynglende sortgrå ryler. Skúvoy har været og er måske stadig verdens sydligste yngleområde for arten. Alt i alt var den en fed oplevelse at tælle fugle – og jeg har lyst til at lave en lignende tælling på Svínoy.

It's nice to bird the Faroes

SiO

2 comments on “Skúvoy – land of hope and glory

  1. Kristian Laustsen says:

    Hej
    For ca. 10 år siden så jeg sortgrå ryle på yngleplads ca. 20 km syd for Hardangerjøkul i Norge. Så vidt jeg kan se på Google Earth, ligger det lidt sydligere end Skúvoy.
    Mvh. Kristian

  2. Edward says:

    Frábær mynd af Skúvoy, Sílas, minnir mig á Látrabjarg á Íslandi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s