Stille begyndelse på året

Sjagger

Der er ikke sket noget vildt her i begyndelsen af 2010. Sædgåsen, der af SU er godkendt som ssp. rossicus, blev set frem til 7. januar og repræsenterer årets eneste su art indtil videre. Der har været megen sydøstenvind på det seneste, og det resulterede i ikke mindre end 50 sjaggerer på Viðareiði, hvilket er suverænt største koncentration jeg har set heroppe. Der var også andre kontinentale arter i samme ombæring så som vibe, vindrossel, kvækerfinke, fiskehejre, snespurv og lidt almindelige ryler i flokken med ca. 300 stenvendere. Men gode arter, der kunne have kommet, så som rørdrum (to januarfund på Færøerne), udeblev desværre, men to dværgmåger (su art til 2009) er det blevet til i Klaksvík og Tórshavn. Men der er sådan ret stille heroppe for tiden.

Alm ryle

Heldigvis er der to lyspunkter. 1) Til kyndelmisse har taget tiltaget med 3 timer. Det betyder mere tid til at se på fugle og bedre mulighed for at tjekke flere steder samme dag. 2) Endelig har vi fået stiv kuling fra nordvest. Det er opskriften på hvide måger. Vinteren har kun budt på 15-17 hvidvingede måger og kun 3 gråmåger. Det er ikke særlig meget, men en god nordvestenstorm kan hurtigt lave om på det. Sidste år startede mågefesten medio januar, men det var først 31. januar, at vi (Rockmund, Jan Ravnborg og undertegnede) fandt to ad. kumlien’s måger på Sandoy. Og de større antal dukkede først op fra feb. til april. Så der er håb forude. Det normale mønster er ellers, at gråmågerne indfinder sig allerede om efteråret og er talrigest ind ca. midt på vinteren, hvorefter hvidvinget bliver den talrigeste. Men de seneste to år har der gennem hele vinteren være langt flere hvidvingede end gråmåger. Da jeg var til søs i 2002 fiskede jeg bl.a. mellem Island og Færøerne. I okt. kunne jeg tælle op til 50 gråmåger rundt om skribet, men ikke en eneste hvidvinget. Så en mulig forklaring på den ændrede tendens er simpelthen et vaneskift fra gråmågens side, således at den søger mindre ind i havnene, men i stedet bliver på havet. Det er kun et gæt på et meget spinkelt faktuelt grundlag, men alligevel…

Gråmåge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s